Pełnomocnicy
Znajdz nas na Facebook

LIST KOMISJI HELSIŃSKIEJ Z UDZIAŁEM SENATOR HILARY CLINTON DO PREMIERA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Prezentujemy szokujący list Komisji Helsińskiej, z udziałem senator Hilary Clinton, do Premiera Jarosława Kaczyńskiego o restytucję majątku pożydowskiego przejętego przez władze polskie wskutek , jak piszą jego sygnatariusze - „bezprawnej konfiskaty własności w czasach Holocaustu i komunizmu” i wypłacenia odszkodowań dla „ofiar”.

W liście twierdzi się, że „…nieruchomości były integralną częścią politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały”. Sygnatariusze domagają się też rekompensat za mienie pożydowskie pozostawione na terenach Kresów Wschodnich przyłączonych do Związku Sowieckiego po II Wojnie światowej.

W związku z tym pismem Krzysztof Nowak Przewodniczący Komitetu Pomnika Ofiar Zbrodni Lasku Katyńskiego wystosował list do Komisji Helsińskiej (całość poniżej) w którym m.in. nazwał tą „interwencję w wewnętrzne sprawy Polski – nieodpowiedzialnym działaniem”.

Na zakończenie Redakcja KIP przedstawia merytoryczne argumenty wobec: - tego szokującego w swej wymowie Listu, - bezprawności podejmowanych działań przez Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska i kolejnych premierów w zakresie zaspokajania po raz kolejny już zapłaconych odszkodowań; - uzupełnienia do argumentacji Krzysztofa Nowaka w liście do Komisji Helsińskiej;

List Komisji Helsińskiej do Premiera Jarosława Kaczyńskiego spowodował, że polska część Władz RP zwróciła się do eksperta od spraw odszkodowań indemnizacyjnych z 12 Państwami Zachodu – dr Ryszarda Ślązaka (aktualnie Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej) o sporządzenie ekspertyzy na temat spłaconych roszczeń.

Redakcja KIP

———————————————–
Sz. Pan Jarosław Kaczyński
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa, Polska
Drogi Panie Premierze Kaczyński

Jak zapewne Panu wiadomo, członkowie tej Komisji od wielu lat uczestniczą w dialogu z przedstawicielami polskich władz na temat bezprawnej konfiskaty własności w czasach Holocaustu i komunizmu. Doceniamy wysiłki podjęte w celu rozwiązania tego skomplikowanego problemu w wielu krajach europejskich.

Zdajemy sobie sprawą, ze problemy te mogą być bardziej skomplikowane w Polsce niż w wielu innych krajach Europy Środkowej z powodów historycznych i rozumiemy ich kompleksowość oraz wrażliwość z nimi związana. Jednakże, upływ czasu nie zmniejsza ich złożoności lub trudności. Wręcz przeciwnie, zwłoka polskiego rządu powiększa jeszcze stopień niesprawiedliwości, szczególnie dla starszych ofiar oraz członków ich rodzin. W większości przypadków bezprawna konfiskata ich domów oraz innych Nieruchomości była integralną częścią politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały.

Z zadowoleniem przyjęliśmy Pańskie oświadczenie, ze sprawy te będą uregulowane prawnie w 2007 r. Pańskie osobiste zaangażowanie zadecyduje o posunięciu tej sprawy do przodu, przywracając w pewnym stopniu sprawiedliwość dla ofiar prześladowań w przeszłości i pomoże Polsce zamknąć ten bolesny rozdział jej historii.

W związku ze spodziewaną akcją, chcielibyśmy przedłożyć Panu następujące zalecenia:
- Restytucja majątku powinna być głównym celem, szczególnie tam, gdzie znajduje się on obecnie w rękach władz lokalnych lub centralnych.
- Zastosowanie przepisów z 2005 r., dotyczących odszkodowań dla obywateli, których majątki, znajdujące się na wschód od Bugu, zostały skonfiskowane (chodzi o byłe ziemie polskie, które zostały po II wojnie światowej przyłączone do Związku Radzieckiego) w wysokości 20% wartości jest dużym krokiem naprzód, ale za tym powinno pójść dalsze uregulowanie spraw własności skonfiskowanej na terenie Polski. Z głęboką troską przyjmujemy wiadomości z prasy, że rekompensaty dla innych ofiar mogą być niższe niż 20%.
- Celem uregulowania przepisów prawnych dotyczących roszczeń majątkowych jest przywrócenie ofiarom przeszłych prześladowań pewnej sprawiedliwości. Należy zrobić wszystko, aby zminimalizować wymogi dotyczące skompletowania niezbędnych dokumentów, dla zgłoszenia roszczeń majątkowych, szczególnie świadectw śmierci ofiar Holocaustu byłych właścicieli.
- Jakkolwiek, wprowadzanie tego prawa może mieć miejsce na poziomie lokalnym, to jest niezwykle ważne, aby władze centralne odegrały główną rolę w kontroli właściwego wprowadzania tego prawa oraz zapewnić w tym celu odpowiednie środki.
- Na koniec, zgodnie z prawem międzynarodowym, zrabowane dzieła sztuki powinny być zwrócone ich poprzednim właścicielom a nie przechowywane jako „skarby narodowe.”

Z poważaniem
* Alcee L. Hastings, M.C., Chairman
* Benjamin L. Cardin, U.S.S., Co-Chairman
* Mike McIntyre, M.C., Commissioner
* Christopher J. Dodd, U.S.S., Commissioner
* Hilda L. Solis, M.C., Commissioner
* Hillary Rodham Clinton, U.S.S., Commissioner
* Joseph R. Pitts, M.C., Commissioner
* John F. Kerry, U.S.S., Commissioner
* Gordon H. Smith, U.S.S., Commissioner
Russell D. Feingold, U.S.S, Commissioner
( wytłuszczenia pochodzą od redakcji kip)
————————————————————
List do Komisji Helsińskiej
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington, DC 20515-6460
Tel. 1-202-225-1901
Fax 1-202-226-4199
Clinton.senate.gov

W ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z nieustannym fałszowaniem informacji dotyczących Polski w II wojnie światowej przez światowe media, podręczniki szkolne a nawet z oficjalna interwencja zagranicznych rządów w wewnętrzne sprawy Polski.

Mam w ręku list napisany przez Komisje d/s Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (tzw. Komisja Helsińska) do b. Premiera Jarosława Kaczyńskiego. List ten został podpisany przez Przewodniczącego Komisji Alcee L. Hastings oraz członków komitetu: Benjamina L. Cardin, Mike McIntyre, Christophera J. Dodd, Hilde L. Solis, Hillary Rodham Clinton, Josepha R. Pittsa, Johna Kerry, Gordona H. Smitha, i Russela D. Feingolda. Niektórzy z sygnatariuszy są prominentnymi członkami władz Stanów Zjednoczonych, senatorami a nawet kandydatami do stanowiska prezydenta USA.

W liście do Premiera Polski wyrażono zaniepokojenie z powodu opóźnienia wypłaty rekompensat oraz niesprawiedliwości, jaka spotyka ofiary prześladowań obywateli polskich z powodów religijnych i politycznych w czasach II wojny światowej oraz w okresie powojennym (1945-1989) zwanym era komunizmu. W liście tym zakłada się, ze w jakiś sposób Polska i jej rząd są odpowiedzialne za Holocaust w czasach nazizmu, jak również za zbrodnie komunizmu oraz konfiskatę prywatnej własności, należącej do obywateli polskich, przez władze komunistyczne. List ten wzywa obecny rząd polski do przeprowadzenia restytucji i do wypłacenia odpowiednich rekompensat dla „ofiar.”

Jako obywatel amerykański musze zgłosić swój sprzeciw wobec wyrażonym w Waszym liście zadaniom, aby Polska wypłaciła rekompensaty i restytucje ofiarom Holocaustu z czasów II wojny światowej oraz ofiarom reżimu komunistycznego w okresie powojennym.

Po pierwsze, największe moje zastrzeżenie budzi fakt, ze list ten został napisany przez obce ciało i reprezentuje jedynie stanowisko członków Komisji.

Po drugie, jest to próba obcej interwencji w wewnętrzne sprawy drugiego suwerennego i niezależnego państwa, jego rządu i obywateli, nawet jeżeli może również dotyczyć obywateli innych państw. Ta wewnętrzna sprawa Polski może być rozwiązana jedynie przez rząd polski, bez niepotrzebnej interwencji jakiejś „komisji,” niezależnie od tego jak ją nazwiemy.

Po trzecie, moje szczególne zastrzeżenie budzi fakt, ze jako senatorowie oraz byli lub obecni kandydaci na stanowisko prezydenta USA wtrącacie się w wewnętrzne sprawy Polski, nawet jeżeli nazywacie siebie „Komisja.” Nie jestem ani demokrata, ani republikaninem i nie mam zamiaru na Was głosować, nawet gdyby mi za to zapłacono.

Tym niemniej, trzeba zwrócić uwagę na pewne fakty, które zignorowaliście. Zapomnieliście, ze we wrześniu 1939 Polska została napadnięta przez Niemcy i Związek Radziecki oraz ze była okupowana przez te państwa w latach 1939-1945. W latach 1945-1989 w Polsce stacjonowały sowieckie wojska okupacyjne, a polskie władze komunistyczne wykonywały rozkazy Moskwy. Należy pamiętać, ze okres komunistycznej okupacji Polski był bezpośrednim rezultatem Konferencji w Jałcie i Poczdamie. Nasi zachodni alianci: USA, Wielka Brytania i Francja współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji, które przypieczętowały los Polski na długie lata.

Dobrze znany jest fakt, że w tym czasie Polska i jej rząd były całkowicie uzależnione od Związku Radzieckiego, który otrzymywał finansowe i „moralne” wsparcie ze strony zachodnich aliantów. W tym okresie komunistyczny rząd Polski nie mógł uczynić kroku bez pozwolenia władz moskiewskich. Jeżeli wiec chcemy wskazać jakieś państwo lub jego władze, które są odpowiedzialne za przestępstwa tego okresu, to jest to rząd sowiecki oraz ci, którzy udzielili mu wsparcia. Wasza interwencja w wewnętrzne sprawy Polski jest nieodpowiedzialnym działaniem z waszej strony. Sugeruje, abyście usunęli omawiany list z Waszej strony internetowej oraz abyście przeprosili Polskę za niepotrzebna interwencje.

Oczekuje odpowiedzi na mój list.
Z poważaniem
Krzysztof Nowak
Przewodniczący Komitetu Pomnika Ofiar Zbrodni Lasku Katyńskiego
P.O.Box 1602
Cranford, NJ 07016

Czy to jest dodatkowa kontrybucja ze skolonizowanej Polski i Polaków ?

W związku z powyższym bulwersującym listem grupy prywatnych osób z USA pod nazwą Komisji Helsińskiej, z udziałem senator Hilary Clinton oraz braku kategorycznej odmowy realizacji wnoszonych przez Komisję roszczeń przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Premiera Donalda Tuska i kolejnych Premierów i ich Rządów, przedkładamy co następuje:

1. Polacy będący największymi ofiarami II Wojny Światowej, nie powinni wypłacać odszkodowań za żadne mienie, a szczególnie na terenach Ziem Zachodnich i Północnych oraz pozostawione Związkowi Radzieckiemu na Kresach Wschodnich. Natomiast Polsce należą się nie zapłacone odszkodowania, przede wszystkim od Agresora Niemieckiego, w drugiej kolejności od Agresora Sowieckiego i w trzeciej kolejności od tych sił politycznych i finansowych Zachodu, w tym USA, które tę wojnę zaplanowały, obie strony wojny finansowały i całość w trakcie jej trwania reżyserowały.

2. Ponadto Polsce należą się odszkodowania za:
- niedotrzymanie zobowiązań sojuszniczych we wrześniu 1939 r.,
- zdradę Polski – alianta państw zachodnich w Jałcie,
- pokrywanie kosztów organizacji, wyposażenia i utrzymania Polskich Sił Zbrojnych, jako trzeciej siły zbrojnej na Zachodzie (Wojska Lądowe, Lotnictwo i Marynarka Wojenna) – walczących w obronie niepodległości Francji i W. Brytanii, a także biorących udział wyzwalaniu Europy spod niemieckiej dominacji.
Nikt nam nie podziękował i nie zaproszono Polaków nawet na Paradę Zwycięstwa w 1945 r.

3. Należy pamiętać, że okres komunistycznej okupacji Polski, jak pisze w Liście do Komisji Helsińskiej Krzysztof Nowak, był bezpośrednim rezultatem Konferencji w Jałcie i Poczdamie. Nasi zachodni alianci: USA, Wielka Brytania i Francja współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji, które przypieczętowały los Polski na długie lata i przekazały władzę w PRL osobom pochodzenia żydowskiego i podporządkowanych im struktur. Zdominowany przez osoby pochodzenia żydowskiego Rząd komunistycznej Polski nie uczynił żadnego kroku w kierunku wypłaty należnych odszkodowań od Agresora Niemieckiego za największe zniszczenia w czasie II wojny światowej i ludobójstwo 1/3 obywateli polskich w granicach 1938 r., ( dane z Posiedzeń Trybunału Norymberskiego – które są najbliższe prawdy). Ale Rządy III RP, także nic nie uczyniły w tym zakresie, a więc nie różnią się od tamtych rządów.

4. Wybitnie szokujące są stwierdzenia tego listu, że: to polskie władze w Imieniu Państwa Polskiego i jego Obywateli ofiar II Wojny Światowej mają wypłacać odszkodowania, a nie Agresor Niemiecki za mienie skonfiskowane i zniszczone przez III Rzeszę Niemiecką w czasie wojny.

5. Członkowie tej Komisji, w części prominentni członkowie władz Stanów Zjednoczonych, jak również polski Premier, z pewnością wiedzieli o wypłaceniu po II wojnie światowej odszkodowań za mienie pożydowskie w ramach tzw. umów indemnizacyjnych z 12 państwami Zachodu, w tym USA. Łącznie te umowy odszkodowawcze objęły ponad 21,5 tysiąca nieruchomości w całym kraju, z czego około 90 % stanowiło mienie pożydowskie. W przypadku USA zapłacono odszkodowania za 10 500 nieruchomości. Pisma przypominające o tych umowach i wypłaconych odszkodowaniach otrzymywali Ministrowie: Sprawiedliwości i Finansów.

6.W ramach tych rekompensat, wypłacono odszkodowania za zniszczone mienie pożydowskie na Ziemiach Zachodnich i byłych Prus Wschodnich przejętych układami Poczdamskimi od agresora Niemieckiego. Odszkodowania te były jaskrawo bezprawne.

7.Kwestie umów indemnizacyjnych i wypłaconych odszkodowań udokumentował w swoich opracowaniach dość dokładnie dr Ryszard Ślązak. Na naszej stronie internetowej są jego opracowania na ten temat na linkach:

dr Ryszard Ślązak – POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI WOBEC ZACHODU
WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
Wykaz nieruchomości w Warszawie za które Polska wypłaciła odszkodowania dla USA
Jakub Zawadzki: Bierutowskie odszkodowania dla żydów niemieckich
dr Ryszard Ślązak – KAMIENICE DLA OSZUSTÓW
Wywiad z dr Ryszardem Ślązakiem o reprywatyzacji i odszkodowaniach
POWOJENNE ODSZKODOWANIA ZAPŁACONE WIELKIEJ BRYTANII

8. Interwencja Komisji Helsińskiej z USA w wewnętrzne sprawy Polski jest nie tylko nieodpowiedzialnym działaniem. Ale jest także kontynuacją wrogich działań przeciwko Polakom i państwu Polskiemu w imieniu tych struktur reprezentujących nację żydowską w USA, które doprowadziły do Holocaustu, ten Holocaust wspierały i czerpały w okresie II wojny Światowej oraz czerpią pokoleniowo do dnia dzisiejszego, z tego tytułu profity finansowe i prestiżowe. Dokumentują to treścią pisemnych wypowiedzi osoby pochodzenia żydowskiego, które przeżyły pobyt w niemieckich obozach śmierci, a które nie wysunęły żadnych zarzutów i roszczeń wobec Polski oraz jej Obywateli pochodzenia Polskiego.

9. Z listu Komisji wynika, że Premier Jarosław Kaczyński zobowiązał się załatwić te sprawy do 2007 r. W związku z tym, stawiamy pytania do Jarosława Kaczyńskiego i obecnego Rządu RP, ponownie stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość:
- Czy Żydzi byli obiektem – jak pisze Komisja – „politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały”, ze strony Polaków ? Czy Polacy byli obiektem prześladowań politycznych i religijnych ze strony Żydów oraz Żydów i Niemców w elitach władzy III Rzeszy Hitlera ?
- Dlaczego i na jakich podstawach prawnych wyrażono zgodę wypłaty tych bezprawnych odszkodowań w tajemnicy przed Narodem Polskim, który jest suwerenem Rzeczpospolitej Polskiej ?
- W jaki sposób Pan Jarosław Kaczyński i z jakich środków zrealizował swoje i swojego Brata Lecha Kaczyńskiego obietnice ponownej wypłaty odszkodowań za mienie pożydowskie w sytuacji, kiedy w okresie sprawowania funkcji Prezydenta Rzeczpospolitej, strona Żydowska zadowoliła się obietnicą, zresztą zrealizowaną, zwrotu majątku Gmin Żydowskich?
- Na jakiej podstawie zastąpiono prawo dziedziczenia obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich spadkobierców wskazujących, kto ma prawo do dziedziczenia i prawo do spadku, znowelizowanymi na przełomie XX i XXI wieku zmianami religijnego prawa Żydowskiego w USA, umożliwiającego wysuwanie roszczeń dziedziczno-spadkowych do wielomilionowego stopnia pokrewieństwa, w przypadku osób pochodzenia żydowskiego, czyli i tym samym dotyczącego Pana osobiście ?
- Jakie jeszcze Państwo na świecie uznało nadrzędność Żydowskiego prawa spadkowego w stosunku do Prawa Państwowego ?
- Czy „zminimalizowanie wymogów dotyczących skompletowania niezbędnych dokumentów, dla zgłoszenia roszczeń majątkowych” zażądanych w liście Komisji, kontynuował po Premierze Jarosławie Kaczyńskim – kolejny Premier Donald Tusk zobowiązując się w podpisanych tajnych umowach z Izraelem w 2011 r. i wydając tajną dyrektywę w tej sprawie ?
- Na jakiej podstawie prawnej stosuje się niepublikowane akty prawne zmieniające ustalenia Kodeksowe i Konstytucyjne?
- Czy szybki przyrost zadłużenia wewnętrznego w czasie obecnych Rządów PiS-u, większy niż w analogicznych okresach przyrost długu zrealizowany przez Rządy PO-PSL, jest efektem tych obietnic i tajnych umów ?
- Czy chodzi tu o spłatę odszkodowań w wysokości 65 mld zł, czy 200 mld złotych, których ostatnio zaczęli domagać się Kongresmeni i Żydzi Amerykańscy ?

Domagamy się udzielenia odpowiedzi na te pytania Narodowi Polskiemu.

Redakcja KIP

Powrót na górę