Struktury klubowe
Znajdz nas na Facebook

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej
KRS 0000326647

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, jest stowarzyszeniem patriotów polskich, których praca zawodowa związana jest z pracą umysłową. Stowarzyszenie jest korporacją patriotycznej inteligencji.

Hasłem ideowym Stowarzyszenia jest: Wiedza naszą siłą do budowy dobra wspólnego, a Dekalog drogowskazem.

Przesłaniem są słowa Romana Dmowskiego – „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”.

Każdy członek SIP podpisuje Kartę Standardów Osób Publicznych – Karta na www.karta.pl (w projektowaniu)
Więcej o SIP – Statut na www.inteligencjapolska.org.

Zarząd Główny

Przewodniczący Stowarzyszenia Mgr inż. Jan Krzanowski
Emerytowany nauczyciel ZSZ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Ponadto Przewodniczy w Konwent Narodowy Polski. Współorganizator protestów w obronie bogactw naturalnych w Polsce.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dr inż. Marek Kaźmierczak
Emerytowany nauczyciel akademicki i Kierownik Zespołu Naukowo Dydaktycznego na Politechnice Łódzkiej – specjalność technologia chemiczna i ochrona środowiska. Współpracuje z Zespołem prof. dr hab. Ryszarda Henryka Kozłowskiego i prof. dr hab. Jacka Zimnego w zakresie wdrażania ujęć geotermalnych.

Sekretarz Zarządu Głównego Dr Wacław Szymonik
W latach 1974-2012 pracował w Politechnice Lubelskiej w charakterze nauczyciela akademickiego. Projektowanie systemów zarządzania, Rozrachunek gospodarczy, Atestowanie stanowisk pracy, Wartościowanie pracy, Makroekonomia, Mikroekonomia, Logistyka, Zarządzanie, Jakością, Handel zagraniczny, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Ekonomika budownictwa, Ekonomiczne aspekty inżynierii środowiska, Rynki kapitałowe, Kontroling finansowy, Kontroling produkcyjny, i ostatnio: ochrona własności intelektualnej i wynalazczość oraz wprowadzenie na rynek pracy. Koordynował złożonymi badania nad projektowaniem systemu zarządzania dla Lubelskiego Zgłębia Węglowego, tak w okresie jego budowy, jak i eksploatacji. Główną dziedziną tych prac badawczo-wdrożeniowych było wydobycie węgla na dużych głębokościach (poniżej 1000m), m. in. poprzez metodę zgazowania węgla w pokładach cienkich i zaburzonych. Doświadczenia w tej mierze zdobywane były na nowobudujących się kopalniach Czeczot i Bogdanka (LZW) oraz kopalni Halemba i Wieczorek W swoim dorobku naukowym posiada ponad 110 publikacji, z tego 14 stanowią publikacje zagraniczne.. Na polu zawodowym zajmował się transferem nowoczesnych technologii z krajów wysoko rozwiniętych: z USA, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Pełnomocnicy

Reprezentantka SIP w Stanach Zjednoczonych AP Dr Mira Modelska-Creech
Dr nauk społecznych, organizacja zarządzania, historia., Kandydatka na Wiceprzewodniczącą Kongresu Polonii Amerykańskiej. Prezes Stowarzyszenia Wars i Sawa – Obóz KL – Warschau. Wykłada gościnnie w WSKSiM w Toruniu. Występuje na YouTube – hasło Mira Modelska.

Pełnomocnik Krajowy SIP Dr inż. Marek Pilawski
Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektryczny, specjalizacja: automatyka, miernictwo elektryczne. Dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA. Więcej www.ekkocarbon.pl.

Cele

1. Edukacja społeczna z wiadomości Państwo i MY oraz publicystyka
Realizacja – Akademia Państwo i MY i rejestracja Fundacji Edukacja Społeczna

2. Konstruktywny monitoring Państwa, działania w obronie interesów Narodu Polskiego.
Realizacja – Zespoły Tematyczne związane z Społeczeństwem i Państwem.

3. Konsulting gospodarczy i nawigatorzy innowacji
Realizacja – Zespół Nawigatorów Innowacji i rejestracja Polsko – Polonijnej Fundacji Nawigatorzy Innowacji.

4. Działania, żeby osoby publiczne przekładały dobro wspólne nad interesy partii. To odpolitycznienie działań radnych i parlamentarzystów
Realizacja – Karta Standardów Osób Publicznych - Karta na www.karta.pl (w projektowaniu)
Statut Społecznej Rady Strażników Standardów Osób Publicznych

5. Podejmowanie działań w obronie interesów członków Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej.

Inż. Ryszard Michalak
Honorowy Przewodniczący SIP Kontakt 798 67 22 67

Powrót na górę