Struktury klubowe
Znajdz nas na Facebook

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej
KRS 0000326647

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, jest stowarzyszeniem patriotów polskich, których praca zawodowa związana jest z pracą umysłową. Stowarzyszenie jest korporacją patriotycznej inteligencji.

Hasłem ideowym Stowarzyszenia jest: Wiedza naszą siłą do budowy dobra wspólnego, a Dekalog drogowskazem.

Przesłaniem są słowa:
„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”. Roman Dmowski
„Naród bez Inteligencji (patriotycznej) skazany jest na zagładę” Melchior Wańkowicz
„Historia narodów wykazuje, że naród nie może utrzymać swej tożsamości, jeśli zostaje zniszczona jego warstwa przewodnia, czyli inteligencja, która w każdym narodzie zajmuje miejsce szczególne.” Polish Club Online. – Naród bez elity (Część I)

Każdy członek SIP podpisuje Kartę Standardów Osób Publicznych – Karta na www.karta.pl (w projektowaniu)
Więcej o SIP – Statut na www.inteligencjapolska.org.

Zarząd Główny

Przewodniczący Stowarzyszenia Mgr inż. Jan Krzanowski
Emerytowany nauczyciel ZSZ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Ponadto Przewodniczy w Konwent Narodowy Polski. Współorganizator protestów w obronie bogactw naturalnych w Polsce.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dr inż. Marek Kaźmierczak
Emerytowany nauczyciel akademicki i Kierownik Zespołu Naukowo Dydaktycznego na Politechnice Łódzkiej – specjalność technologia chemiczna i ochrona środowiska. Współpracuje z Zespołem prof. dr hab. Ryszarda Henryka Kozłowskiego i prof. dr hab. Jacka Zimnego w zakresie wdrażania ujęć geotermalnych.

Sekretarz Zarządu Głównego Dr Wacław Szymonik
W latach 1974-2012 pracował w Politechnice Lubelskiej w charakterze nauczyciela akademickiego. Projektowanie systemów zarządzania, Rozrachunek gospodarczy, Atestowanie stanowisk pracy, Wartościowanie pracy, Makroekonomia, Mikroekonomia, Logistyka, Zarządzanie, Jakością, Handel zagraniczny, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Ekonomika budownictwa, Ekonomiczne aspekty inżynierii środowiska, Rynki kapitałowe, Kontroling finansowy, Kontroling produkcyjny, i ostatnio: ochrona własności intelektualnej i wynalazczość oraz wprowadzenie na rynek pracy. Koordynował złożonymi badania nad projektowaniem systemu zarządzania dla Lubelskiego Zgłębia Węglowego, tak w okresie jego budowy, jak i eksploatacji. Główną dziedziną tych prac badawczo-wdrożeniowych było wydobycie węgla na dużych głębokościach (poniżej 1000m), m. in. poprzez metodę zgazowania węgla w pokładach cienkich i zaburzonych. Doświadczenia w tej mierze zdobywane były na nowobudujących się kopalniach Czeczot i Bogdanka (LZW) oraz kopalni Halemba i Wieczorek. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 110 publikacji, z tego 14 stanowią publikacje zagraniczne. Na polu zawodowym zajmował się transferem nowoczesnych technologii z krajów wysoko rozwiniętych: z USA, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Pełnomocnicy

Reprezentantka SIP w Stanach Zjednoczonych AP Dr Mira Modelska-Creech
Dr nauk społecznych, organizacja zarządzania, historia., Kandydatka na Wiceprzewodniczącą Kongresu Polonii Amerykańskiej. Prezes Stowarzyszenia Wars i Sawa – Obóz KL – Warschau. Wykłada gościnnie w WSKSiM w Toruniu. Występuje na YouTube – hasło Mira Modelska.

Pełnomocnik Krajowy SIP Dr inż. Marek Pilawski
Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektryczny, specjalizacja: automatyka, miernictwo elektryczne. Dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA. Więcej www.ekkocarbon.pl.

Cele

1. Edukacja społeczna z wiadomości Państwo i MY oraz publicystyka
Realizacja – Akademia Państwo i MY i rejestracja Fundacji Edukacja Społeczna

2. Konstruktywny monitoring Państwa, działania w obronie interesów Narodu Polskiego.
Realizacja – Zespoły Tematyczne związane z Społeczeństwem i Państwem.

3. Konsulting gospodarczy i nawigatorzy innowacji
Realizacja – Zespół Nawigatorów Innowacji i rejestracja Polsko – Polonijnej Fundacji Nawigatorzy Innowacji.

4. Działania, żeby osoby publiczne przekładały dobro wspólne nad interesy partii. To odpolitycznienie działań radnych i parlamentarzystów
Realizacja – Karta Standardów Osób Publicznych - Karta na www.karta.pl (w projektowaniu)
Statut Społecznej Rady Strażników Standardów Osób Publicznych

5. Podejmowanie działań w obronie interesów członków Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej.

Inż. Ryszard Michalak - Honorowy Przewodniczący SIP Kontakt 798 67 22 67

Powrót na górę