Pełnomocnicy
Znajdz nas na Facebook

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej- Korporacja Narodowej Inteligencji Polskiej, jest stowarzyszeniem patriotów polskich, których praca zawodowa związana jest z pracą umysłową. Stowarzyszenie jest Służbą dla Narodu Polskiego. KRS 0000326647

Hasłem ideowym Stowarzyszenia jest: Wiedza naszą siłą do budowy dobra wspólnego, a Dekalog drogowskazem

Przesłaniem są słowa:

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”. Roman Dmowski

„Naród bez Inteligencji (patriotycznej) nie istnieje – prof. Mieczysław Krąpiec  

Historia narodów wykazuje, że naród nie może utrzymać swej tożsamości, jeśli zostaje zniszczona jego warstwa przewodnia, czyli inteligencja, która w każdym narodzie zajmuje miejsce szczególne.” Polish Club Online. – Naród bez elity (Część I)

Więcej o SIP – Statut i Pełnomocnicy na www.inteligencjapolska.org

Rada Naczelna (nowa)

Prezes Stowarzyszenia Dr inż. Marek Pilawski

. Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektryczny, specjalizacja: automatyka, miernictwo elektryczne.

Dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA.. Więcej www.ekkocarbon.pl      

Wiceprezes Dr Wacław Szymonik  

 W latach 1974-2012 pracował w Politechnice Lubelskiej w charakterze nauczyciela akademickiego. Projektowanie systemów zarządzania, Rozrachunek gospodarczy, Atestowanie stanowisk pracy, Wartościowanie pracy, Makroekonomia, Mikroekonomia, Logistyka, Zarządzanie, Jakością, Handel zagraniczny, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Ekonomika budownictwa, Ekonomiczne aspekty inżynierii środowiska, Rynki kapitałowe, Kontroling finansowy, Kontroling produkcyjny, i ostatnio: ochrona własności intelektualnej i wynalazczość oraz wprowadzenie na rynek pracy.  Koordynował złożonymi badania nad projektowaniem systemu zarządzania dla Lubelskiego Zgłębia Węglowego, tak w okresie jego budowy, jak i eksploatacji. Główną dziedziną tych prac badawczo-wdrożeniowych było wydobycie węgla na dużych głębokościach (poniżej 1000m), m. in. poprzez metodę zgazowania węgla w pokładach cienkich i zaburzonych. Doświadczenia w tej mierze zdobywane były na nowobudujących się kopalniach Czeczot i Bogdanka (LZW) oraz kopalni Halemba i Wieczorek W swoim dorobku naukowym posiada ponad 110 publikacji, z tego 14 stanowią publikacje zagraniczne.. Na polu zawodowym zajmował się transferem nowoczesnych technologii z krajów wysoko rozwiniętych: z USA, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii

Skarbnik Generalny Mgr Iwona Szolno

Członek SIP w Warszawie, wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa – mgr ekonomi, Studia podyplomowe: Politechnika Warszawska – Wydz. Inzynierii Lądowej, Po dyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, zawód; ekonomika przedsiębiorstw, praca: Prezes Nano Consulting Iwona Szolno.

Sekretarz Generalny Mgr Zdzisława Kłos

Współzałożycielka Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej, Członek Klubu SIP w Tomaszowie Maz. Pracowała jako Kierowniczka Laboratorium w Zakładzie Dywanów

Pełnomocnicy

Reprezentantka SIP w Stanach Zjednoczonych  Dr Mira Modelska-Creech

Dr nauk społecznych, organizacja zarządzania, historia., Kandydatka na Wiceprzewodniczącą Kongresu Polonii Amerykańskiej. Prezes Stowarzyszenia Wars i Sawa – Obóz KL – Warschau. Wykłada gościnnie w WSKSiM w Toruniu. Występuje  na You Tube –  hasło Mira Modelska. Wystąpienie prof. dr Miry Modelskiej-Creech na Zjeździe Polonii Amerykańskiej w dniu 8 lipca 2018r w Częstochowie -  https://youtu.be/1kP6FmsjcVg   

Pełnomocnik Krajowy SIP  

Cele

1. Integracja Narodowej Inteligencji w Klubach wojewódzkich, powiatowych i środowiskowych;

 2. Edukacja społeczna i członków, z wiadomości MY i Państwo oraz publicystyka

    Realizacja – Akademia Sternicy Jutra

3. Konstruktywny monitoring Państwa, działania w obronie interesów Narodu Polskiego.

    Realizacja – Zespoły Tematyczne związane z Społeczeństwem i Państwem.

4. Zredagowanie Konstytucji Obywatelskiej

5. Podejmowanie działań w obronie interesów członków Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej.

Struktury  terenowe

Oddziałami Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej w terenie są Kluby Stowarzyszenia Inteligencji  Polskiej..Pierwszy Klub powstał w Tomaszowie Mazowieckim.

Inż. Ryszard Michalak - Honorowy Przewodniczący SIP     Kontakt 798 67 22 67  biuro@inteligencjapolska.org

Powrót na górę