Pełnomocnicy
Znajdz nas na Facebook

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej rozpoczęło swoją działalność od 20 lutego 2013r
Impulsem prowadzącym do powstania tego Stowarzyszenia, są słowa Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”
To znaczy, że obowiązkiem każdego inteligentnego Polaka jest działanie na rzecz dobra wspólnego Narodu, budowy świadomości narodowej i zachowania suwerenności Państwa Polskiego.
Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej prowadzi swoją działalność poprzez Kluby Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej.
Nasza aktywność Klubowa  jest następująca:
:1. Integracji Inteligencji Polskiej, rozwoju: nauki, techniki i kultury polskiej, wzmacnianie pamięci Narodowej, tworzenia: elit Narodu Polskiego i kadr administracji Rządowej i Samorządowej.
2. Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej Polaków oraz integracji polskich środowisk patriotycznych;
3. Poza szkolnej edukacji społecznej młodzieży i osób starszych
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej..
5. zaangażowania i integracji Inteligencji patriotycznej, w dziele zreformowania; Państwa Polskiego, dla wspólnego dobra Ojczyzny, będącego Członkiem Unii Europejskiej i zachowania suwerenności;
narodowej i terytorialnej, oraz majątku Narodowego.
6. „Nic o nas – bez nas!” Działalność opiniotwórcza z zakresu spraw: społeczno - gospodarczych, samorządowych, rządowych, prawnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska itp.;
7. Działalności związanej z samokształceniem członków KLUBÓW.