Struktury klubowe
Znajdz nas na Facebook

Dokumenty
Ankieta sympatyka
 • Ankieta Sympatyka SIP.pdf
 • Wiadomości SIP-Szanse zwyciestwa
 • Szanse zwycięstwa.pdf
 • a) Statut Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej
 • SIP1 - Załącznik nr 1 logo v2.pdf
 • SIP2 - Załącznik nr 2 SCHEMAT SIP ZNOWELIZOWANY v2.pdf
 • SIP3 - Załącznik nr 3 logo strony internetowj v2.pdf
 • SIP4 - Załącznik nr 4 Założenia do systemu v2.pdf
 • SIP5 - załącznik ne 1ab - Pełna orgsnizacja władzy w Państwie v2.pdf
 • SIP6 - załącznik nr 3ba- schemat organizacji systemu sprawowania władzy bezpośredniej v2 (1).pdf
 • SIP7 - załącznik nr 7 - 4a Schemat organizacji Korporacji Polskie Sprawy v2, 25.09.2021.pdf
 • Statut nowy 25.09.2021r. - znowelizowany b V2.pdf
 • b) Deklaracja czlonkowska SIP
 • Deklaracja czlonka SIP - uniwesalna.pdf
 • c) Ankieta
 • Ankieta -Test świadomości narodowej.pdf
 • d) Teczka dokumentow Prezesa Klubu
 • a) TPA Wykaz dokumentow Prezesa KLUBU SIP.pdf
 • b)TPA1 - STATUT - SIP.pdf
 • c) TPA20. - zadania Klubu SIP.pdf
 • d)TPA2 - Instrukcja organizacji SIP.pdf
 • e)TPA2a - SCHEMAT SIP ZN.pdf
 • f) TPA3 wniosek o powolanie Klubu SIP.pdf
 • g) TPA4 protokol z zebrania zalozycielskiego klubu SIP.pdf
 • h) TPA5 Wniosek o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.pdf
 • i) TPA6 Zwiadomienie termin NWZ.pdf
 • j) TPA7 lista obecnosci na zebranu zalocznik nr1.pdf
 • k) TPA8 Wzor Porzadek obrad zebrania WZWCz lub NWZCz zalacznik nr2.pdf
 • l) TPA9 Protokol wyborow Komisji Skrutacyjnej.pdf
 • m)TPA10 Wzor Protokolu Komisji skrutacyjnejo wyborze.pdf
 • n) TPA11 Uchwala wyboru Prezesa Klubu.pdf
 • o) TPA12 Wzor Uchwala wyboru Zarzadu Klubu.pdf
 • p) TPA13 wzor protokolu z zebr. KIP.pdf
 • r) TPA14-wzory protokolow z zebrania Zarzadu Klubu lub Prezydium Zarzadu.pdf
 • s) TPA15 Wzor druku spraozdania z dzialalnosci Klubu SIP.pdf
 • t) TPA16 Wzor Ewidencji Uchwal Zarzadu.pdf
 • u) TPA17 Wykaz Czlonkow w Zarzadzie Kola.pdf
 • w) TPA18 Wykaz adresow kontaktowych czlonkow Klubu.pdf
 • x) TPA19 Wzor Ewidencja Czlonkow SIP w Klubie.pdf
 • e) Teczka dokumentow Wiceprezesa Klubu
 • TWB1 Wykaz zadan i obowiazkow Wiceprezesa Klubu SIP.pdf
 • TWB2 Ankieta osobista i Deklaracja kandydata na radnego SIP.pdf
 • TWB3 zobowiaznie radnego.pdf
 • TWB4 Ewidencja Kandydatow do wyborow.pdf
 • TWB5 ANKIETA SYMPATYKA SIP.pdf
 • TWB Wykaz wzorow dokumentow Wiceprezesa KLUBU SIP.pdf
 • f) Teczka dokumentow Sekretarza Klubu
 • TSeC1 Wykaz zadan Sekretarza Klubu SIP.pdf
 • TSeC2 zadania Klubu SIP.pdf
 • TSeC3 wzor protokolu z zebr KIP.pdf
 • TSeC4 Wykaz adresow kontaktowych czlonkow Klubu.pdf
 • TSeC5 Wzor Uchwaly Zarzadu KLUBU sip.pdf
 • TSeC6 Wzor pisma Klubu SIP.pdf
 • TSeC Teczka Sekretarza Zarzadu Klubu.pdf
 • g) Teczka dokumentow Skarbnika Klubu
 • TSkD1 Wykaz zadan Skarbnika Kola.pdf
 • TSkD2.- INSTRUKCJA FINANSOWA SIP.pdf
 • TSkD3 Wzory drokow finansowych.pdf
 • TSkD4 = ewidencja składek, Klubu SIP.pdf
 • TSkD5 Wykaz adresow kontaktowych czlonkow Klubu.pdf
 • TSkD Teczka Skarbnika Zarzadu Klubu.pdf
 • m) Logo
 • Logo SIP.jpg